Giao dịch thửa đất xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Giao dịch thửa đất xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Ngày đăng: 12/07/2019

Thửa đất gồm 1.095m2 đất trồng cây lâu năm, 3.614m2 đất trồng cây hàng năm khác